Subsidies

Subsidies

De kennis- en innovatie-agenda helpt de Nederlandse overheid samenwerking te ondersteunen in verschillende stadia van de ontwikkeling van kennis en innovatie.

Op het terrein van ontdekken en begrijpen, met kennis die nog minstens 10 jaar verwijderd is van toepassing, zijn er onder meer programma’s van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-KIC).

Voor het ontwikkelen en experimenteren met innovaties die circa vijf jaar verwijderd zijn van marktintroductie zijn diverse vormen van ondersteuning beschikbaar, waaronder publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS), Fieldlabs en de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Nog dichter bij toepassing in de praktijk staan projecten gericht op demonstreren en implementeren. In Kennis op Maatprojecten, bijvoorbeeld, wordt ontwikkelde kennis omgezet in kansen voor ondernemers, en de subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) ondersteunt agrarisch ondernemers die zich over innovatie in de richting van duurzaamheid willen laten adviseren.

Specifiek gericht op internationaal profileren en koppelen zijn bijvoorbeeld de Seed money projecten, die ondernemers ondersteunen bij het vormen van internationale samenwerkingsverbanden.