Kennis op Maat

Kennis op Maat

Status: de oproep voor Kennis op Maat-Projecten is gesloten.

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat (KoM). Jaarlijks stelt KoM voor dit programma 2,5 M€ aan WR-capaciteit  beschikbaar voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB’ers. Voor deze openstelling is de deadline 3 mei 2024 23.59 uur.

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Uitgangspunt hierbij is publiek-private samenwerking waarbij overheid en bedrijfsleven gezamenlijk investeren volgens de ratio 2:1. De publieke financiering bestaat uit capaciteit van Wageningen Research. De bijdrage van partners kan zowel cash als in kind inzet betreffen. Er is ook ruimte voor samenwerking met groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO). In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

Aanvragers kunnen hun ideeën vooraf voorleggen ter advisering via kennisopmaat@wur.nl of info@landbouwwatervoedsel.nl. Het gaat om een globale toets of een aanvraag zou passen binnen dit programma.

Het streven is dat de toegekende projecten zo snel mogelijk en uiterlijk 1 september 2024 van start gaan.

Indieningsdocumenten en formulieren

Overige formulieren

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@landbouwwatervoedsel.nl of kennisopmaat@wur.nl.