Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Status: de oproep voor PPS-projecten is geopend.

Op 2 april hebben de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel 2024-2027. De nieuwe projecten starten in 2025. Het beschikbare budget is circa € 12,8 miljoen per jaar.

De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie topsectoren werken in deze oproep met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met Topsectoren Life Sciences & Health, Logistiek en ICT.

Budget
Voor onderzoek in 2025 is circa € 12,8 miljoen (excl. BTW) subsidie beschikbaar. Twee derde hiervan betreft bijdragen van LNV en I&W in de vorm van capaciteit bij Wageningen Research en andere TO2 instituten. Het overige deel betreft door de TKI’s beschikbaar gestelde PPS-subsidie die ook bij andere kennisleveranciers inzetbaar is. Nieuw dit jaar is dat ook het MKB een beroep kan doen op financiering.

Indienen
Tot en met 2 september kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Gebruik hierbij de formats van 2025, zowel voor het voorstel als de begroting. Vanaf mid-juni zal de mogelijkheid om voorstellen in te dienen zichtbaar zijn op deze pagina.

Consultatie
Het is mogelijk om vooraf een consultatiegesprek aan te vragen voor afstemming over passendheid bij de KIA en het portfolio en/of over financiering. Aanmelden hiervoor kan t/m 12 mei via onderstaande knop. De aanmelding dient voorzien te zijn van een ingevuld formulier ‘Pitch-formulier PPS consultatieronde’ ; aanvragen zonder dit formulier worden niet in behandeling genomen. De gesprekken vinden plaats tussen 21 en 30 mei; zie ‘schema consultatiegesprekken’ voor de exacte planning.

Overige informatie
Alle relevante documenten en formats zijn hieronder te vinden onder het kopje ‘Documenten en formulieren’. Hier vindt u ook een overzicht van veel gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Wij helpen u graag via info@landbouwwatervoedsel.nl.

Indieningsdocumenten en formulieren:

English documents (these documents will be published on short notice)


Documenten en formulieren

Model-consortiumovereenkomst
Voor een PPS-project start moet een contract worden overeengekomen tussen de deelnemers aan de PPS, inclusief een onderzoeksorganisatie. Een contract maken vanaf scratch vergt veel tijd. Het TKI stelt een modelovereenkomst voor, die op verzoek van het TKI-bestuur tot stand is gekomen en geaccordeerd, na een reeks constructieve gesprekken tussen Wageningen University & Research en een aantal grote bedrijven (diverse regels, inclusief EU, zijn hierin verwerkt). Volgt uw PPS-consortium deze modelovereenkomst dan houdt u vaart in de zaak.

Mutatieformulieren
Mutatieverzoeken voor startende projecten dienen gelijktijdig met de consortiumovereenkomst te worden ingediend. Mutatieverzoeken voor lopende projecten kunnen jaarlijks worden ingediend vóór 15 april en vóór 15 oktober. Beoordeling vindt plaats aansluitend op deze momenten (dus niet tussentijds).

Verantwoordingsformulieren