Binnen de kennis- en innovatie-agenda worden verschillende types projecten uitgevoerd. In de projectendatabase zijn alle PPS-projecten opgenomen die door de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden gefinancierd.

De database is nog in ontwikkeling en is op dit moment nog ingedeeld volgens de missies van de kennis- en innovatie-agenda 2020 - 2023. Ook wordt nog gewerkt aan een overzicht van de Kennis op Maat-projecten.

Naar projectendatabase