Missies

Nederland staat de komende 25 jaar voor een enorme taak op het gebied van landbouw, water en voedsel. In 2050 hebben we een vitaal landelijk gebied en een veerkrachtige natuur in een klimaatbestendig Nederland. Daarin zijn water en bodem sturend, landbouw- en voedselsysteem ecologisch en economisch duurzaam en gezond, en zijn de delta en de grote wateren veilig. 

Voor de komende vier jaar hebben topsectoren, ministeries en andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen een agenda opgesteld die beschrijft welke nieuwe kennis en innovatie nodig is om deze doelstellingen te halen: de Kennis- en Innovatie-agenda Landbouw, Water en Voedsel.