In alle groenblauwe sectoren liggen grote kansen voor nieuwe kennis en innovatie. Om het doel te halen, is het belangrijk dat bedrijven, overheden en kennisorganisaties de komende jaren vanuit een gedeeld perspectief werken en investeren. 

In de Kennis- en Innovatie-agenda Landbouw, Water en Voedsel formuleren ministeries, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in het groenblauwe domein daarom samen doelen voor tientallen uitdagende kennis- en innovatieprogramma’s. Ze sluiten aan  bij breed omschreven missies op zes gebieden.

Missies